Juridische mededeling

Juridisch

Bepalingen en voorwaarden – DHL Website

Op deze pagina vind je een standaardversie van de bepalingen en voorwaarden van de DHL-website. Houd er rekening mee dat in bepaalde landen andere bepalingen en voorwaarden kunnen gelden.

De bepalingen en voorwaarden van gebruik van de DHL-website luiden als volgt:

Auteursrecht

Het auteursrecht van deze uitgave is eigendom van DHL International GmbH.

Machtiging tot reproductie

Elke persoon mag (een gedeelte van) het materiaal op deze webpagina’s onder de volgende voorwaarden reproduceren:
• Je mag het materiaal alleen gebruiken voor informatieve en niet-commerciële doeleinden.
• Je mag het materiaal op geen enkele manier aanpassen.
• Je mag handelsmerken van DHL niet zonder toestemming kopiëren.
• Elke kopie van (een gedeelte van) het materiaal moet de volgende auteursrechtelijke mededeling bevatten: Copyright © DHL International GmbH. Alle rechten voorbehouden.

DHL Handelsmerken

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ zijn handelsmerken van DHL International GmbH of enig ander bedrijf van de DHL Groep, welke in ten minste één rechtsgebied geregistreerd zijn. Toestemming om deze handelsmerken te gebruiken, wordt niet gegeven noch geïmpliceerd. Deze handelsmerken mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, gedownload, gereproduceerd, gebruikt, aangepast of gedistribueerd (behalve als integraal onderdeel van een geautoriseerde kopie van materiaal op deze webpagina’s, zoals beschreven in de vorige paragraaf) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Andere handelsmerken en handelsnamen

Alle andere handelsmerken of handelsnamen waarnaar we in deze materialen verwijzen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Jouw reactie

DHL ontvangt graag je feedback en stelt je ideeën en suggesties op prijs, maar is niet in staat om elk bericht afzonderlijk te beantwoorden. Het staat DHL vrij de door jou verstrekte informatie te gebruiken.

Gebruik van interactieve elementen op deze site

Voor jouw gemak kan DHL interactieve elementen aanbieden op deze site, zoals toegang tot tracking en feedback van gebruikers. Je bent uitsluitend gemachtigd om deze elementen te gebruiken voor de beoogde doeleinden, en niet voor andere doeleinden.

Nauwkeurigheid van deze site

Deze webpagina’s kunnen per ongeluk onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze corrigeren we direct, zodra we ze aantreffen. De informatie op deze webpagina’s werken we regelmatig bij, maar onnauwkeurigheden kunnen blijven bestaan of optreden als wijzigingen plaatsvinden tussen updates. Het internet wordt onafhankelijk in stand gehouden op vele sites over de gehele wereld en de informatie die men via deze webpagina’s benadert, kan een oorsprong buiten DHL hebben. DHL wijst elke verplichting of verantwoordelijkheid voor deze inhoud af.

Virussen

DHL doet haar uiterste best om virussen van deze webpagina’s te weren, maar kan deze wering niet garanderen en wijst aansprakelijkheid voor virussen af. Neem alsjeblieft alle aangewezen beveiligingsmaatregelen voordat je informatie van deze webpagina’s downloadt.

Afwijzing van garanties

De diensten, de inhoud en de informatie op deze website leveren we op “zoals het is”-basis. DHL wijst, voor de volledige door de wet toegestane omvang, alle garanties af – uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins – inclusief maar niet uitsluitend de impliciete garanties van verhandelbaarheid, niet-schending van rechten van derde partijen en geschiktheid voor een bepaald doel. DHL, haar filialen en licentiegevers, doen geen uitspraken en geven geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid, veiligheid of tijdigheid van de diensten, inhoud of informatie, die wordt geleverd op of via de website of systemen van DHL. Geen enkele informatie die je krijgt via de systemen of website van DHL zal leiden tot een garantie welke niet uitdrukkelijk door DHL wordt vermeld in deze bepalingen en voorwaarden.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van impliciete garanties niet toegestaan, dus de beperkingen en uitsluitingen in deze paragraaf gelden wellicht niet voor jou. Als je handelt als werkzoekende hebben deze voorwaarden geen invloed op je wettelijke rechten die niet kunnen worden opgegeven. Je bent akkoord en erkent dat de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en garantie in deze bepalingen en voorwaarden eerlijk en redelijk zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor de door de wet toegestane omvang zal DHL, zijn filialen of licentiegevers of enige op de website van DHL genoemde derde partij in geen geval aansprakelijk zijn voor enige incidentele, indirecte, exemplaire, straf- en gevolgschade, gederfde winsten, of schade als gevolg van verloren data of bedrijfsonderbreking vanwege het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de DHL-website en DHL-systemen, diensten, inhoud of informatie, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad, strafbaar feit, of enig ander wettelijk principe, en ongeacht of DHL op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van zulke schade. Zonder beperking van het voorgaande, en voor de door de geldende wetgeving toegestane omvang, zal de totale aansprakelijkheid van DHL voor schade (direct of anderszins) of verlies, ongeacht de vorm van de eis of claim, of in contract, onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval groter zijn dan EUR 100,00. Voor de door de wet toegestane omvang, zijn de hulpmiddelen voor jou zoals genoemd in deze bepalingen en voorwaarden exclusief en beperkt tot degene die uitdrukkelijk worden vastgelegd in deze bepalingen en voorwaarden.

Diensten

Vanuit DHL International GmbH (hierna te noemen ‘DHL’) bedanken we je voor je bezoek aan onze website en voor je interesse in ons bedrijf en onze vacatures. Wij vinden het belangrijk om je persoonsgegevens tijdens het gehele verwerkingsproces te beschermen.

Openbaarmaking van Informatie

Alle gegevens die je op deze pagina’s aan DHL verstrekt beschouwen we als vertrouwelijk en zullen we niet aan derden verstrekken, behalve als nodig is voor het leveren van de service.

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens maximaal 12 maanden, hierna anonimiseren we automatisch al je gegevens.