Wordt jij onze nieuwe Business Information Analyst Teamlead die ons data science team naar een hoger niveau weet te tillen om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende behoefte aan het verwerken van big data met een hoge nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en prestatie? Klinkt dit jou als muziek in de oren? Lees dan snel verder! 

Dit ga je doen als Business Information Analyst Teamlead
In deze rol geef je leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, bouwen, testen en onderhouden van het datawarehouse als geheel om het bredere gebruik voor rapportage, bedrijfsintelligentie en data science te ondersteunen. 

Je team opereert vanuit ons Hoofdkantoor in Eindhoven en bestaat uit 5 Technical Business Information analysts. Je team speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de data journey waarbij we de data uit tijdsregistratie, WMS, Carriers en operaties samen trachten te brengen. Bovendien zal je team ook verder een belangrijke rol spelen in het opnemen van “change requests” gedreven door operaties en klanten.

De nadruk in deze rol ligt verder op:
 • Begeleiden en ontwikkelen van je teamleden naar een hoger niveau in de data journey
 • Het vormen van een hecht team dat acteert in een agile/scrum omgeving.
 • De roadmap beheren van algehele toekomstbestendige IT-oplossingen ter ondersteuning van rapportage, bedrijfsintelligentie en data science
 • Het onderhouden van een goede relatie met regionale teams en ervoor zorgen dat de algehele oplossing in overeenstemming is met de DHL-richtlijnen en is afgestemd op de regionale oplossingen.
 • Samen met het team de “Change request” tijdig te verwerken.

Dit bieden wij
 • Een fulltime functie met een goed startsalaris tussen de €4.050, - en €5.400, - per maand.
 • Auto, laptop en telefoon van de zaak.
 • Flexibiliteit qua werkplek en de mogelijkheid om wekelijks thuis te werken. Je werkt grotendeels vanuit ons hoofdkantoor in Eindhoven en zal sporadisch locaties door de Benelux moeten bezoeken.
 • Een enthousiast, divers en coöperatief team van in totaal 30 Business Information Analysts waarin we gebruikmaken van elkaars expertise. Een open sfeer en de wil om te innoveren is wat ons team kenmerkt. 
 • De kans om jouw leidinggevende vaardigheden op een hoog niveau te ontwikkelen binnen een internationale omgeving met volop doorgroeimogelijkheden.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en een cao á la carte. Dit is een persoonlijk budget dat je kunt inzetten voor bijvoorbeeld extra loon, extra vakantieuren, een sportschoolabonnement of een fietsplan.

Dit ben jij
Naast jouw technische vaardigheden en ervaring als data engineer weet jij als geen ander hoe je een team van specialisten aanstuurt en coacht. Je bent een inspirerende persoonlijkheid die visie en strategie combineert met operationele slagkracht. In deze rol moet je de oplossing van begin tot eind mee kunnen overzien, ondersteunen en uitleggen. Daarnaast ben je klant -en kwaliteit gericht en een communicatief vaardige teamspeler. 

Verder beschik jij over:
 • Hbo werk- en denkniveau.
 • Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Data Engineering en bij voorkeur in de logistiek. 
 • Uitstekende analytische vaardigheden en een pragmatische mindset.
 • Kennis van logistieke processen (warehousing en transport)
 • Sterke communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal.
 • Tot slot klinken de termen SQL, ETL (TimeExtender), Microsoft Azure, JasperSoft en/of PowerBI jou bekend in de oren.

Solliciteren?
Ben jij de talentvolle Teamlead die wij zoeken? Reageer dan direct door op de sollicitatiebutton te klikken en jouw cv én motivatiebrief in te zenden.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION! 

Will you be our new Business Information Analyst Team Lead who will take our data science team to the next level to continue to meet the increasing need to process big data with high accuracy, reliability and performance? Then read on quickly! 

This is what you will do as a Business Information Analyst Teamlead!
In this role, you will lead the team responsible for designing, building, testing and maintaining the data warehouse as a whole to support its wider use for reporting, business intelligence and data science. Your team operates from our head office in Eindhoven and consists of 5 Technical Business Information analysts. Your team plays an important role in the further development of the data journey in which we try to bring together the data from time registration, WMS, Carriers and operations. In addition, your team will also continue to play an important role in incorporating “change requests” driven by operations and customers.

Furthermore, the emphasis in this role is on: 
 • Guiding and developing your team members to a higher level in the data journey.
 • Forming a close team that operates in an agile/scrum environment. 
 • Manage the roadmap of overall future-proof IT solutions to support reporting, business intelligence and data science.
 • Maintain good relationships with regional teams and ensure the overall solution is in line with DHL guidelines and aligned with regional solutions. 
 • Timely processing the “Change request” together with the team.

 What we offer 
 • A full-time position with a good starting salary between €4,050 and €5,400 per month. 
 • Lease car, laptop and telephone. 
 • Flexibility in terms of workplace and the possibility to work from home on a weekly basis. You will largely work from our head office in Eindhoven and will occasionally have to visit locations throughout the Benelux. 
 • An enthusiastic, diverse and cooperative team of a total of 30 Business Information Analysts in which we make use of each other's expertise. An open atmosphere and the will to innovate is what characterizes our team. 
 • The opportunity to develop your leadership skills at a high level in an international environment with plenty of career opportunities.
 • Attractive fringe benefits, including 25 vacation days and a collective labor agreement á la carte. This is a personal budget that you can use for extra wages, extra holiday hours, a gym subscription or a bicycle plan.

This is you 
In addition to your technical skills and experience as a data engineer, you know better than anyone how to manage and coach a team of specialists. You are an inspiring personality who combines vision and strategy with operational strength. In this role you must be able to oversee, support and explain the solution from start to finish. In addition, you are customer and quality oriented and a communicative team player. 

You also have: 
 • HBO working and thinking level. 
 • Minimum 3 years of experience in the field of Data Engineering and preferably in logistics. 
 • Excellent analytical skills and a pragmatic mindset. 
 • Knowledge of logistics processes (warehousing and transport)
 • Strong communication skills in both Dutch and English. 
 • Finally, the terms SQL, ETL (TimeExtender), Microsoft Azure, JasperSoft and/or PowerBI sound familiar to you. 

Apply? 
Are you the talented Team Lead we are looking for? Then respond immediately by clicking on the application button and submitting your resume and motivation letter.

Sollicitatieprocedure